Mentorálás kivételes tehetségeknek

A Magyar Templeton Program

 

A Magyar Templeton Program egy olyan egyedülálló kísérleti program, amelynek fő célja a magyar kivételes kognitív tehetségek felfedezése, fejlesztése és támogatása a 10-29 éves korosztályban. A program kifejezetten a kognitív – megismerő folyamatokon, gondolkodáson alapuló – tehetségterületeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 10-29 éves magyar fiatalok jelentkezését fogadta 2015. őszén hazánkból és a határon túlról egyaránt. A jelentkezők beválogatása összetett, többlépcsős, sokoldalú rendszerben történik. A folyamat eredményeképpen 2016. márciusától 300 fiatal számára nyílik lehetőség, hogy bekerüljön a Magyar Junior Templeton Fellow-k kreatív, értékteremtő közösségébe.

A Magyar Templeton Program fenntartható, más európai országokra is adaptálható modellt kíván kialakítani arra, hogyan lehet a kivételes tehetségeket megtalálni, megerősíteni és integrálni a társadalomba a kölcsönös, hosszú távú előnyökért.

A Magyar Templeton Program a Templeton World Charity Foundation finanszírozásával, valamint a European Social Fund, az Emberi Erőforrások Minisztériuma társfinanszírozásával és a MATEHETSZ gondozásában valósul meg 2015. és 2017. tavasza között.

Kreatív, örömteli tanulás

Az egyéves, személyre szabott tehetséggondozó program keretében 2016. márciusától a Fellow-kat a legkiválóbb és legsikeresebb magyar tudósok, üzletemberek, szakértők támogatják majd képzésekkel, mentorálással és a fiatalok egyéni igényeik függvényében részesülhetnek ösztöndíjakban, részt vehetnek vállalkozói képzéseken, innovációs és kutatólabor-látogatásokon, országos, illetve nemzetközi tehetségnapokon, külföldi tanulmányutakon.

Széleskörű tehetséggondozás

Rendhagyó módon a program azoknak is támogatást nyújt, akik nem kerülnek be a háromszáz Fellow közé: a legjobb kétezer fiatalt a MATEHETSZ meghívja más, egyéni fejlődést segítő programjaiba. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a szakemberek további százötven hátrányos helyzetű, 5-8 éves kivételes gyermeknek is tehetséggondozó segítséget nyújtanak. 

Miért érdemes Templeton Mentornak lenni?

 

Szakmai presztízsért.

Minden mentorunk megkapja a Templeton Mentor kitüntető címet, és a Junior Templeton Fellow Network alkotó, kreatív és támogató közösségének tiszteletbeli tagja lesz. Erre a tagságra és a programban vállalt mentori szerepre mentoraink büszkén hivatkozhatnak szakmai önéletrajzukban. A Magyar Templeton Programban vállalt aktív szereppel mentoraink részesévé válnak egy új, kísérleti programnak, amely a világon elsőként foglalkozik kivételes kognitív tehetségekkel. Tevékenységükkel alakíthatják, és tevőlegesen hozzájárulhatnak a program egyedülálló módszertanának csiszolásához, amely alapján egy új, fenntartható modell készül a program európai kiterjesztésének céljából.

Friss szemléletért.

Akár szakmai területen, akár az eltérő életkorból adódó sajátosságok okán a mentorált új területeket mutathat be mentora számára. A fiatal tehetség egyedi látásmódja, melyet nem befolyásolnak a már bejáratott szakmai megoldások, a mentor számára is inspirálóak lehetnek. A mentor megismerheti a következő nemzedék gondolkodásmódját, igényeit, érdeklődési körét, életmódját, amely segítheti őt a saját szakterületének frissen tartásában, aktualizálásában.

Potenciális munkaerőért.

A fiatalok elérése szinte minden vállalat és intézmény számára elengedhetetlen. Ők azok a jövőbeli tehetséges szakemberek, akik a következő 10-20-30 év kutatói, döntéshozói, meghatározó vállalkozói lesznek. Számos vállalati ösztöndíjprogram és gyakornoki lehetőség ad alkalmat a felsőoktatásban tanulók részére, azonban a középiskolai korosztály számára csak korlátozott számban érhetők el pályaorientációs, vállalati programok, holott az igazi pályaválasztás erre az időszakra esik. Egy jó együttműködés egy tehetséges fiatal és egy rátermett mentor között a hosszú távú, gyümölcsöző közös munka alapja is lehet, amely a vállalat részére is hasznos.

Képzési lehetőségekért.

Minden kiváló szakembernek szüksége lehet olyan speciális információkra, amelyek zökkenőmentessé teszik a mentorálást. A program egységes mentorkoncepciójáról, a mentorálás szakmai fogásairól osztunk meg gyorsan elsajátítható gyakorlati tudnivalókat, amelyekkel minden Templeton Mentor munkáját szeretnénk megkönnyíteni, még élvezetesebbé tenni, és amelyek nemcsak ebben a programban, hanem más hasonló helyzetben is jól alkalmazhatóak lesznek.

A társadalmi hasznosság jó érzéséért.

Hisszük, hogy minden ma sikeres ember életében volt egy, vagy több olyan személy, aki támogatásával segítette őt céljai elérésében. Ennek továbbadásával, saját szakmai tapasztalatainak megosztásával a mentor nemcsak egy fiatalt segít, de példát állít mind a közösség, mind az egész társadalom elé.

Kapcsolatépítési lehetőségért egy új, értékteremtő közösségben.

A program során a Magyar Templeton Program negyedévente kötetlen találkozót szervez, amelyre minden résztvevő mentort és fiatalt meghívunk. Itt megoszthatják egymással tapasztalataikat, ismerkedhetnek, és kapcsolati hálót építhetnek. A mentorok számára fenntartott találkozókon túl részt vehetnek más programokon is, melyekről honlapunkon, Facebook oldalunkon és LinkedIn csoportunkban adunk rendszeres tájékoztatást.

Mentoraink mondták

Benkő Vilmos

Hiszem, hogy az életben megoldandó feladatok egyre nehezebbek lesznek. A megoldásukhoz szükséges tudás és készségcsokor sokrétűbb lesz, mint korábban. Ennek érdekében nem csak "szép" dolog átadni a tudásunkat, hanem elemei érdekünk, hogy kellőképpen tudjanak a mai fiatalok megbirkózni a kihívásokkal. A mentorálás az a híd, ami lehetővé teszi az intézményesített oktatáson kívüli tudásátadást.

Benkő Vilmos
Bojár Gábor

Egy sikeres vállalkozónak az aktív üzleti élettől történt visszavonulása után kötelessége visszaadni valamit a társadalomnak. Ezt sokan alapítványi hozzájárulásokkal és egyéb karitatív adományokkal fejezik ki. Úgy gondolom, hogy ez kevés. Azzal tudunk a leghasznosabbak lenni, ha vállalkozói tapasztalatainkat és tudásunkat osztjuk meg a következő generációval, segítve őket hogy nálunk is sikeresebbek legyenek, saját, és mindannyiunk hasznára. Ezért alapítottam az Aquincumi Technológiai Intézetet, és ezért vállaltam mentori szerepet a Magyar Templeton Programban.

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: entrepreneurship

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Fiatal tehetségek orientálása

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Hámori Péter, idősebb barátom, akinek korai iránymutatást és támogatást köszönhetek.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Bízom benne, hogy az ország hasznára válik.

Bojár Gábor
Csermely Péter

Egy mentor néha öt percnyi intenzív beszélgetéssel egy egész életen át ható tanulságot véshet be egy kiváló tehetség emlékezetébe. Néha még ennyi sem kell. Csak a türelmes, figyelmes meghallgatás -- ahogy Kopp Mária tanított erre sokunkat a Semmelweis Egyetem mentorai közül.

Csermely Péter
Jaksity György

Nem születünk egyenlőnek, de minden civilizált társadalomban, mindenkinek joga van az egyenlő esélyekre. Mindazok, akiket nem csak különleges tehetséggel áldott meg a jó sorsuk, de hajlandóak ezt a lehető legnagyobb mértékben tanulással, munkával kamatoztatni nemcsak saját boldogulásukat, hanem teljes közösségük és ezen keresztül egy ország és az emberiség fejlődéséhez járulnak hozzá a maguk léptéke szerint. Ebben kell egymást kölcsönösen segítenünk, hogy az esélyek még inkább kiegyenlítettek legyenek, és ezért tartom fontosnak a Templeton programot is, amelynek sok sikert kívánok.

Jaksity György

Legyen Ön is Templeton Mentor!

A Magyar Templeton Program célja, hogy a beválogatott 300, kognitív területen kiemelkedő képességű fiatal számára lehetőséget biztosítson tehetségük kibontakoztatására. A gazdagító program gerincét a mentorálás adja: valamennyi Junior Templeton Fellow számára biztosítunk egyéni mentort a program teljes ideje alatt. Ezért keressük azokat a saját szakmájukban kiváló, elismert szakembereket, akiket lelkesít, ha megszerzett tapasztalataikat, tudásukat egy pályája elején álló fiatalnak átadhatják, és segíthetik őt pályaorientációjukban, szakmai és karriertervezési kérdéseikben.

A mentori együttműködés kétszer féléves időtartamra szól, 2016. márciusától 2017. február végéig. Az első félév végén mentor és mentorált kiértékeli az addigi együttműködést. A létrejövő együttműködés minden esetben egyedi, és személyre szabott, annak kereteit egy, a munka elején létrejövő kölcsönös megállapodás fekteti le.

A Templeton Mentor feladatai

A programban a mentorok önkéntesen vesznek részt. A Templeton Mentor az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • Kétszer féléves mentori együttműködés a programban résztvevő fiatallal/fiatalokkal.
 • A mentori együttműködésben a saját időbeosztás figyelembevételével minimum heti egy óra kapcsolattartás a mentorálttal/mentoráltakkal az előre közösen megállapodott módon (személyes, telefonos, e-mailes, Skype).
 • A féléves mentori időszak végén az együttműködés írásos értékelésének elkészítése.
 • Szakmai és személyes odafigyelés, nyitottság, valamint felelős példamutatás, hiszen a mentor tettei, életvitele, környezete és személyisége példaértékű a mentorált fiatal számára.

A fenti feladatok mellett szeretnénk minden mentorunkat arra ösztönözni, hogy segítsék a Templeton Közösség kialakulását és működését azzal, hogy idejükhöz mérten részt vesznek a közös rendezvényeken.

Információk Templeton Mentoroknak

 

A mentor-mentorált párosok együttműködése

 • Minden mentorról szerepel egy bemutatkozó adatlap a Magyar Templeton Program honlapján (www.templetonprogram.hu).
 • A mentori bemutatkozó adatlapok alapján minden, a programban részt vevő fiatalnak lehetősége van megjelölni azokat a mentorokat, akik szakmai tudásuk alapján számukra leginkább segítséget tudnának nyújtani.
 • A Magyar Templeton Program szervezői a Junior Templeton Fellow-k egyéni haladási terve és kitűzött céljai alapján minden mentornak ajánlanak egy fiatal tehetséget. A mentor a fiatal bemutatkozó anyaga alapján eldönti, szeretne-e az adott fiatallal találkozni.
 • Amennyiben a mentor elfogadja a fiatalt, a fiatalok egyéni haladási tervéért felelős csoportfelelős megszervezi az első kapcsolatfelvételt (személyesen vagy Skype-on).
 • A mentor és a fiatal megismerkednek egymással, és megfogalmaznak egy, az együttműködés alatt elérendő célt. A mentori együttműködés sokféleségéről egy rövid listát talál a GYIK szekcióban.
 • A mentorált felelős a mentorral történő kapcsolattartásért. Ennek meglétét a csoportfelelős rendszeresen ellenőrzi.
 • A mentor minden héten (átlagosan) legalább 1 órát dolgozik a mentorálttal. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, e-mailen, vagy skype-on.
 • A féléves mentorálási időszak végén mentor és mentorált kölcsönösen írásban értékelik az együttműködésüket.

A mentori együttműködések mellett negyedévente találkozó vehetnek részt a programban résztvevő mentorok és mentoráltak.

Képzések, rendezvények, találkozók

A Magyar Templeton Program kidolgozásában és megvalósításában több, a mentori együttműködésekben jártas szervezet és szakember vesz részt. Az ő tapasztalataikból és meglévő képzéseikből válogatva egy ingyenesen elérhető, speciális képzési palettát állítottunk össze mentoraink számára.

Aktuális képzések:

Első mentorképzés időpontja és helyszíne:

2016. február 22.
1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Térkép

 

A képzés két félnapos blokkból áll. Egy vagy két blokkra is lehet jelentkezni. Maximális létszám: 12 fő.

 

I. blokk

9.00-10.30 Bevezetés a mentorálásba: Mentori munka praktikusan

11.00-12.30 Mire taníthatjuk a mentoráltunkat? Hatékony kommunikáció

12.30-13.30 Szünet

II. blokk

13.30-15.00 Mire taníthatjuk mentoráltunkat: Időgazdálkodás

15.30-17.00 Mire taníthatjuk mentoráltunkat: Prezentációs technikák

 

Az előadók: Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin és Surguta András

 

Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin rövid bemutatkozása:

Az Egészségtudományi Kar főiskolai tanára, ahol élettant, kórélettant és biokémiát oktat számos tehetséggondozó tréning mellett. Húsz éve végez kimagasló tehetséggondozó munkát a tehetséges középiskolás diákok között, és 2008. óta foglalkozik a tudományos diákkörösök munkájának irányításával. A karon a mentorrendszer és a tehetséggondozó tanács munkáját irányítja, kari TDT elnök és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tanácsnoka. A Kutató Diákokért Alapítvány igazgatója, a Nemzeti Tehetséghidak Program Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil képviselője. Azt vallja: nincs tehetségtelen ember, csak olyan, akinek nem mutatták meg, hogyan kell a tehetségét kibontakoztatni, vagy nem hittek benne.

 

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

Második mentorképzés részletei:

2016. április 4.
1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Térkép

 

A képzés két félnapos blokkból áll. Egy vagy két blokkra is lehet jelentkezni. Maximális létszám: 12 fő.

 

I. blokk

9.00-10.30 Bevezetés a mentorálásba: Mentori munka praktikusan

11.00-12.30 Mire taníthatjuk a mentoráltunkat? Hatékony kommunikáció

12.30-13.30 Szünet

II. blokk

13.30-15.00 Mire taníthatjuk mentoráltunkat: Időgazdálkodás

15.30-17.00 Mire taníthatjuk mentoráltunkat: Prezentációs technikák

 

Az előadók: Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin és Surguta András

 

Jelentkezési határidő: 2016. március 28.

Kedves Mentorunk! Szívesen részt venne képzésünkön, de a megadott időpont nem felel meg/betelt? Kérése, kérdése van a megnevezett képzéssel, illetve annak időpontjával kapcsolatban? Szívesen javasolna más témát? Kérjük, írjon nekünk!

 
1 Start 2 Complete
Kérjük, írja meg, ha van valamilyen speciális kérése a megnevezett képzéssel, illetve annak időpontjával kapcsolatban!

További tervezett képzések:

Szervezés alatt

Kérjük türelmüket.

Találkozók, rendezvények

Eltökélt célunk, hogy a Magyar Templeton Programban részt vevők számára (Junior Templeton Fellow-k, mentorok, segítők, szakemberek) egy olyan, értékteremtő közösséget hozzunk létre, amely szakmai alapokra épül, de a közös értékrend és a társadalmi hasznosság tartja össze. Rendezvényeinkre Önt is szeretettel látjuk. Kérjük, csatlakozzon minél többször, legyen aktív résztvevője közösségünknek!

Gy.I.K.

 

1. Milyen területeken működhet együtt mentor és mentorált?

Az együttműködés során a mentor saját tapasztalataira támaszkodva segíti mentoráltját:

 • bemutathatja neki saját szakmai területét,
 • bevonhatja saját munkájába, kutatásába, napi tennivalóiba,
 • megoszthatja vele kapcsolati tőkéjét,
 • tanácsot adhat a fiatal szakmai fejlődésében,
 • támogathatja a fiatalt saját ötleteinek megvalósításában, ösztönözheti vállalkozási hajlandóságát,
 • segítheti a fiatal szakmai eredményeinek publikálását, biztosíthat számára megjelenési lehetőséget előadásokon, szaksajtóban vagy szélesebb médiában,
 • saját életútja, szakmai és személyes tapasztalatai alapján példát mutathat a fiatalt foglalkoztató kérdések megoldására (ezek a fiatal döntése alapján lehetnek szakmai, gazdasági, vagy akár személyes jellegűek)

Kedves Mentorunk! A fenti felsorolás korántsem teljes, Ön és mentoráltja egyedi kapcsolatától függően szabadon bővíthető.

2. Mi nem tartozik egy mentor feladatai közé?

Ami NEM tartozik egy mentor feladatai közé:

 • a mentorált pénzbeli támogatása,
 • a mentorált nem versenyszerű előnyökhöz juttatása.

3. Milyen költségek merülnek fel a program során a mentor számára?

A programban való részvétel önkéntes és térítésmentes.

A mentor és mentorált közötti kapcsolattartás miatt felmerült költségeket (utazási költség, telefonszámla, internet előfizetés, stb.) nem áll módunkban téríteni.

4. Melyek a kötelező és melyek a választható programok?

A mentori szereppel járó kötelezettségekről bővebben itt olvashat. A mentortalálkozókon és egyéb rendezvényeken a részvétel nem kötelező – a program sikeréhez azonban nagyban hozzájárul, ha mentoraink is részt vesznek ezeken az eseményeken.

5. Mi a csoportfelelős szerepe?

A csoportfelelősök 15 fős csoportok egyéni fejlesztését koordinálják a program elején a személyes mélyinterjúk alapján kidogozott egyéni fejlesztési terv mentén. Minden Junior Templeton Fellow kapcsolatban áll egy csoportfelelőssel, aki segíti, ha elakad, gondja vagy kérdése van. A csoportfelelős részt vesz a mentor-mentorált legelső találkozón és segíti a kapcsolat elindulását. Amennyiben bármelyik fél a mentori együttműködés során elakadást érzékel, a csoportfelelős segítségét kérheti ennek elhárítására.

6. Kihez fordulhatok, ha nem jelentkezik a mentoráltam, vagy elakadtunk az együttműködésben?

Szakmai, szervezésbeli, vagy egyéb okból is történhet elakadás a mentor-mentorált együttműködésben. Arra kérjük Önt, hogy amennyiben úgy érzi, nem megfelelő ütemben halad együttműködése mentoráltjával és ehhez a mi segítségünket kéri, vegye fel kapcsolatot a csoportfelelőssel és a szervező stábbal.

Kapcsolat

Ha Ön is szívesen lenne Templeton Mentor vagy további információkat szeretne kapni, kérjük, írjon az info@templetonprogram.hu e-mail címre.

Keresse fel honlapunkat: www.templetonprogram.hu

Kövesse egyre bővülő közösségünket a Facebook-on: https://www.facebook.com/jrtempletonfellow/?fref=ts